Үйлдвэрийн аялал

1 тухай (4)

Компани

1 тухай (2)

Оффис

rnd (1)

R&D дизайны баг

1 тухай (12)

Нээлттэй бүтээгдэхүүн хэрэгсэл

1 тухай (8)

Боловсруулалтын хяналт

1 тухай (10)

Мөөгөнцөр хийх

7ad758aa9736be9db6ea027e700e8cc

Шахах хэлбэр

f15

Үйлдвэрлэлийн цех

Бүтээгдэхүүний туршилт

Агуулах

Агуулах

Агуулах